חוזר לקמפוס בנושא שינוי נוהל קקמ”ב – מרץ 2021

חוזר לקמפוס בנושא שינוי נוהל קקמ”ב – מרץ 2021