חוזר-בנושא-מועדי-הגשת-בקשות-לשבתון-חלת-ופטמה-תשפ

חוזר-בנושא-מועדי-הגשת-בקשות-לשבתון-חלת-ופטמה-תשפ