מלגת ות”ת למצטיינים בתחום מדעי הנתונים

מלגת ות”ת למצטיינים בתחום מדעי הנתונים