מלגת ות”ת בתחומי מדע וטכנולוגיית קוונטים

מלגת ות”ת בתחומי מדע וטכנולוגיית קוונטים