כפר-המשתלמים-הסכם-הרשאה-מעודכן-6.2020

כפר-המשתלמים-הסכם-הרשאה-מעודכן-6.2020