הגשת מועמדות למשרות חברי סגל בפקולטות השונות

הגשת מועמדות למשרות חברי סגל בפקולטות השונות

קולות קוראים שפרסמו הפקולטות:

פרטי קשר של יתר לשכות הדיקן:

כימיה

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

לימודים הומניסטיים

חינוך מדע וטכנולוגיה

הנדסה ביו-רפואית

רפואה