שבתונים, חל”ת, פטור מהוראה

שבתונים, חל”ת, פטור מהוראה