עדו קמינר

עדו קמינר

עדו קמינר מהפקולטה להנדסת חשמל על שם אנדרו וארנה ויטרבי זכה בפרס בלבטניק למדענים צעירים בישראל לשנת 2021.