נוהל פרסי הצטיינות לסגל האקדמי- הצעה לשינויים בנוהל V4

נוהל פרסי הצטיינות לסגל האקדמי- הצעה לשינויים בנוהל V4