מלגות חיצוניות בהגשת לשכת הסגל

מלגות חיצוניות בהגשת לשכת הסגל

מלגת ות”ת למצטיינים בתחום מדעי הנתונים

מלגת רוטשילד

מלגת ות”ת לבני החברה הערבית

מלגת ות”ת לנשים

מלגת צוקרמן

מלגת קולמן-כהן

Lyon Sachs-Toronto

מלגת MIT

מלגת ות”ת בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטים