מרדכי (מוטי) שגב

מרדכי (מוטי) שגב

פרופסור מחקר מרדכי (מוטי) שגב מהפקולטה לפיזיקה ומהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע״ש אנדרו וארנה ויטרבי התמנה לחבר כבוד בינלאומי של האקדמיה האמריקאית לאומנויות ולמדעים.