כפר המשתלמים – הסכם הרשאה מעודכן 6.2020

כפר המשתלמים – הסכם הרשאה מעודכן 6.2020