כלים להערכת חברי סגל

כלים להערכת חברי סגל

 

הנחיות לעריכת מסמך קורות חיים
תבנית עריכת קורות חיים
תבנית עריכת קורות חיים רופאים
הערכה עצמית הארכת מינוי לאחר 3 שנים
הערכה עצמית בדיקה שגרתית