אישורים הניתנים בלשכת הסגל האקדמי – סגל הוראה

אישורים הניתנים בלשכת הסגל האקדמי – סגל הוראה

  • אישור לסגל הוראה עם היקף (דרוש בד”כ לותק)
  • אישור לסגל הוראה ללא היקף (דרוש בד”כ לביטוח לאומי)
  • אישור עבודה לסגל הוראה – בשפה אנגלית
    (אישור זה מתייחס לתקופת מינוי שבתוקף, או שיש להמציא התחייבות למינוי בסמסטר הבא בחתימת דיקן או ממלא מקום דיקן)

לצורך קבלת האישורים יש לפנות ללשכת הסגל האקדמי:
גב’ אנה דובינסקי annad@technion.ac.il